พันธุ์องุ่น ไวน์ พันธุ์องุ่นไวน์ยอดนิยม

พันธุ์องุ่น ไวน์ เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของไวน์ที่เราดื่ม การ ทํา ไวน์ องุ่น เรามาทำความรู้จักกับพันธุ์องุ่นไวน์และคำแนะนำในการเลือกใช้สายพันธุ์องุ่นที่เหมาะกับการผลิตไวน์แดงพันธุ์องุ่น ยอดนิยมมีอยู่หลายสาย แต่มี สายพันธุ์องุ่น บางสายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในการ พันธุ์องุ่นไวน์แดง ดังนี้

Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon เป็นสาย พันธุ์องุ่น ไวน์ และมีลักษณะพิเศษทางสายพันธุ์ที่จะมีความแข็งแกร่งและสามารถปลูกได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน สายพันธุ์นี้มีลักษณะใบองุ่นที่มีลูกใหญ่ สีเขียวเข้ม และลูกองุ่นสีดำที่มีลักษณะเป็นทรงกลมและขนาดเล็กถึงกลางเป็นสายพันธุ์ที่สำคัญในการผลิตไวน์แดง โดยเฉพาะในภูมิภาค Bordeaux ของฝรั่งเศส และมันยังปรากฏตัวอย่างมากในราคาคุ้มค่าใน Napa Valley ของแคลิฟอร์เนีย

Merlot

เป็นสาย พันธุ์ องุ่น ไวน์ ที่มีลักษณะใบองุ่นที่ใหญ่กลมและเป็นจั่ว ลูกองุ่นของสายพันธุ์นี้มีสีแดงเข้ม โดยมีลักษณะเป็นลูกองุ่นกลมและเล็กถึงกลางMerlot เป็นสายพันธุ์องุ่นที่สำคัญในการผลิตไวน์แดง และมีการปลูกอย่างแพร่หลายในภูมิภาค Bordeaux ของฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการปลูกอย่างกว้างขวางในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก เช่น อิตาลี แคลิฟอร์เนีย และชิลีรสชาติและลักษณะทางไวน์ ไวน์ที่ผลิตจากสายพันธุ์นี้มักมีลักษณะของผลไม้เช่นอาหารองุ่น บลูเบอร์รี่ และลูกสมบูรณ์

Pinot Noir

Syrah

พันธุ์องุ่น ไวน์ ที่มีลักษณะใบองุ่นที่ใหญ่กลมและมีลำต้นบางลูกองุ่น ของสายพันธุ์นี้มีลักษณะเป็นลูกองุ่นกลมสีแดงเข้มขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและวัยของลูกองุ่นผลิตไวน์ เป็นสายพันธุ์องุ่นที่สำคัญในการผลิตไวน์แดง และมีการปลูกในหลายภูมิภาคไวน์ในโลก สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีความยากในการปลูกและผลิตเนื่องจากต้องการเงื่อนไขแวดล้อมที่เหมาะสมและความระมัดระวังในการดูแลรักษา

สายพันธุ์องุ่น ซีราส (Syrah) เป็นหนึ่งในสาย พันธุ์องุ่น ไวน์ ที่มีชื่อเสียงในการผลิตไวน์แดง สายพันธุ์องุ่นซีราสลักษณะสายพันธุ์ซีราสมักมีลักษณะใบองุ่นที่ใหญ่และดก ลูกองุ่นมีลักษณะกลมและมักมีสีม่วงเข้มถึงดำเมื่อสุกผลิตไวน์ซีราสเป็นสายพันธุ์องุ่นที่สำคัญในการผลิตไวน์แดง และมีการปลูกมากในองค์ประกอบไวน์แดงชื่อดัง เช่น ไวน์แดง Shiraz จากออสเตรเลีย และไวน์แดง Syrah จากฝรั่งเศส รสชาติของไวน์ซีราสมักมีลักษณะเป็นผลไม้เช่นอาหารองุ่น บลูเบอร์รี่ และสมบูรณ์  สายพันธุ์ซีราสเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในการปลูกองุ่นทั่วโลก มีการปลูกในภูมิภาคหลายแห่งทั่วโลก เป็นที่นิยมในออสเตรเลีย ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ และแคลิฟอร์เนีย

การเลือกใช้สายพันธุ์องุ่นไวน์ในการทำไวน์แดง

การผลิตไวน์แดงด้วยพันธุ์องุ่นไวน์

เมื่อคุณต้องการผลิตไวน์แดงที่มีรสชาติและลักษณะที่คุณต้องการ การเลือกใช้สาย องุ่นพันธุ์ไหนอร่อย เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากสายพันธุ์ที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายสายที่คุณสามารถพิจารณาได้ เพื่อให้ไวน์ของคุณมีรสชาติที่มอบความพึงพอใจสูงสุด

การเลือกใช้ พันธุ์องุ่น ไวน์ นการทำ ไวน์ยอดนิยม  เป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลมากต่อรสชาติและคุณภาพของไวน์ สายพันธุ์องุ่นมีลักษณะทางพันธุ์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ไวน์มีคุณค่าที่ดีที่สุด

การหมักไวน์แดง

  • การหมักไวน์แดง : ต้องการการหมักเป็นเวลานานกว่าไวน์ขาว เนื่องจากมีการคั่นเมล็ดพันธุ์และเปลือกองุ่นในกระบวนการ เป็นเวลานานเพื่อให้ไวน์ได้รับความเข้มข้นและรสชาติที่คุณต้องการความสามารถของสายพันธุ์: แต่ละสายพันธุ์องุ่นมีลักษณะเฉพาะที่ส่งผลต่อรสชาติและสมดุลของไวน์ ยกตัวอย่างเช่น cabernet sauvignon มีโครงสร้างแน่นหนาและรสชาติเข้มข้น ส่วน Merlot มีลักษณะเนื้อนิ่มและสารสัมผัสที่นุ่มนวล การเลือกสายพันธุ์องุ่นที่เหมาะกับรสชาติที่คุณต้องการเป็นสิ่งสำคัญ
  • ภูมิภาคและองค์ประกอบของดิน: สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มีผลอย่างมากต่อสายพันธุ์ที่เหมาะสม ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และองค์ประกอบทางดินที่เหมาะสมสำหรับสายพันธุ์องุ่นจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างดี และส่งผลให้ไวน์มีคุณภาพดีขึ้น
  • สภาพอากาศ สภาพอากาศมีผลมากต่อการเจริญเติบโตขององุ่นและรอบรู้ของผลผลิต สายพันธุ์ที่ต้านทานสภาพอากาศที่ไม่คงตัวอาจไม่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศแปรปรวน

credit :  allaboutwinery.com